WSHE Sieradz
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w SieradzuPROMOCJA
DO KOŃCA WRZEŚNIA 2014 r. BEZ WPISOWEGO!


Wiadomości

Zapraszamy Studentów III roku Pedagogiki oraz III roku Bezpieczeństwa wewnętrznego do udziału w 6-miesięcznych  płatnych stażach zawodowych dla Absolwentów, które będą realizowane w okresie 01.01.2015 - 30.06.2015 w ramach projektu "Absolwent: rozwój Uczelni a regionalna polityka rynku pracy". Kandydaci ubiegający się o staż powinni spełniać następujące kryteria:bardzo dobre wyniki w nauce oraz brak lub niewielkie doświadczenie zawodowe kierunkowe. Dokumenty zgłoszeniowe (formularz) należy przesłać na adres mailowy (akielbasa@wshe.sieradz.pl, edobrzynska@wshe.sieradz.pl) lub dostarczyć do sekreteriatu.Ilość miejs ograniczona. Rekrutacja trwa do 30 listopada 2014 r.

Zapraszamy Studentów WSHE w Sieradzu do udziału w bezpłatnych kursach organizowanych w ramach Projektu "Absolwent: rozwój Uczelini a regionalna polityka rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ofercie: Szkolenie podstawowe (ogólne) z mediacji (20 miejsc, 40 godzin, studenci Ped i BW); Kurs pierwszej pomocy (48 miejsc, 8 godzin, Ped i BW);Kurs "wychowawca kolonii" (15 miejsc, 6 godzin, Ped). Zapisy przyjmowane są w sekretariacie (u P. Emilii Płaczek)

Zapraszamy pracowników administracji publicznej, przedstawicieli służb mundurowych oraz nauk społecznych i humanistycznych do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Nowe zagrożenia bezpieczeństwa. Wyzwania XXI wieku w dniu 10 XII 2014r. Szczegóły dotyczące konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach. ( informacje, formularz, plakat)

Informujemy, iż rekrutacja na rok akdemicki 2014/2015 została przedłużona do 31 października.
Wciąż obowiązuje promocja - zero wpisowego.

.
poniedziałek 8:30-11:30
wtorek 9:00-15:00
środa 9:00-15:00
czwartek nieczynne
piątek 8:30-15:00
godziny pracy podczas zjazdów
piątek 9:00-17:00
sobota 9:00-14:00
niedziela 8:30-12:00
Władze Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Sieradzu mają zaszczyt zaprosić kadrę dydaktyczną, kadrę administracyjną oraz wszystkich Studentów na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2014/2015, która odbędzie się 3 października br., o godz. 15.00 w siedzibie Uczelni, przy ul. Mickiewicza 6.
studia sieradz kursy szkolenia studia podyplomowe pedagogika bezpieczeństwo wewnętrzne public relations marketing i zarządzanie