WSHE Sieradz
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w SieradzuPROMOCJA
DO KOŃCA WRZEŚNIA 2014 r. BEZ WPISOWEGO!


Wiadomości
Informujemy, iż lista osób zakwalifikowanych na Szkolenie z mediacji w dniach 28 - 30.11.2014r. oraz 23-25.01.2015 r. znajduje się w załączniku (lista)
Zapraszamy pracowników administracji publicznej, przedstawicieli służb mundurowych oraz nauk społecznych i humanistycznych do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Nowe zagrożenia bezpieczeństwa. Wyzwania XXI wieku w dniu 10 XII 2014r. Szczegóły dotyczące konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach. ( informacje, formularz, plakat)
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu z mediacji proszone są o składanie formularza zgłoszeniowego w terminie do 23 listopada br. Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj ( doc, pdf.)lub w sekretariacie.
Złożenie formularza będzie traktowane jako deklaracja udziału w szkoleniu.
O uczestnictwie w szkoleniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Ze wszelkimi pytaniami dotyczącymi szkolenia proszę się zgłaszać do:
p. Emilii Płaczek - kierownika kursów, tel. 43 828 63 02, e-mail: eplaczek@wshe.sieradz.pl
p. Anny Szałek - kierownika projektu, tel. 43 828 63 07, e-mail: aszalek@wshe.sieradz.pl

 

Zapraszamy wszystkich na Debatę Wyborczą, na którą Studenci WSHE w Sieradzu zaprosili kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów. Którzy kandydaci z naszego regionu przyjęli zaproszenie na spotkanie? Czy pytania zaskoczą zaproszonych gości? Tego wszystkiego dowiemy się w piątek, 7 listopada, o godz. 16.00 (Aula 1)

Zapraszamy Studentów III roku Pedagogiki oraz III roku Bezpieczeństwa wewnętrznego do udziału w 6-miesięcznych  płatnych stażach zawodowych dla Studentów, które będą realizowane w okresie 01.01.2015 - 30.06.2015 w ramach projektu "Absolwent: rozwój Uczelni a regionalna polityka rynku pracy". Kandydaci ubiegający się o staż powinni spełniać następujące kryteria:bardzo dobre wyniki w nauce oraz brak lub niewielkie doświadczenie zawodowe kierunkowe. Dokumenty zgłoszeniowe (formularz) należy przesłać na adres mailowy (akielbasa@wshe.sieradz.pl, edobrzynska@wshe.sieradz.pl) lub dostarczyć do sekreteriatu.Ilość miejsc ograniczona. Rekrutacja trwa do 30 listopada 2014 r.

Zapraszamy Studentów WSHE w Sieradzu do udziału w bezpłatnych kursach organizowanych w ramach Projektu "Absolwent: rozwój Uczelini a regionalna polityka rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ofercie: Szkolenie podstawowe (ogólne) z mediacji (20 miejsc, 40 godzin, studenci Ped i BW); Kurs pierwszej pomocy (48 miejsc, 8 godzin, Ped i BW);Kurs "wychowawca kolonii" (15 miejsc, 6 godzin, Ped). Zapisy przyjmowane są w sekretariacie (u P. Emilii Płaczek)

studia sieradz kursy szkolenia studia podyplomowe pedagogika bezpieczeństwo wewnętrzne public relations marketing i zarządzanie